• Voor 22 uur besteld, volgende dag in huis
  • Leden betalen geen verzendkosten
  • Makkelijk en veilig betalen

Privacystatement VPRO

Persoonlijke gegevens die u via de site hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Uw (adres)gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over omroepactiviteiten en interessante aanbiedingen van onszelf en van zorgvuldig geselecteerde organisaties.

Uw gegevens kunnen worden geanalyseerd om informatie en aanbiedingen zoveel mogelijk af te stemmen op uw interesses. Heeft u er bezwaar tegen dat uw gegevens worden gebruikt voor het u toezenden van informatie en aanbiedingen, stuurt u dan een brief naar Omroepvereniging VPRO, Afdeling Marketing en Communicatie (CRM), Postbus 11, 1200 JC Hilversum.

De VPRO behoudt zich het recht voor haar privacy statement aan te passen. Het is verstandig om het privacy statement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop de VPRO uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het privacy statement ingrijpend wordt gewijzigd zal de VPRO dit melden op haar website.

Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Gebruiksvoorwaarden

Het is niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de publieke omroep content aanbiedt. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een omroeppagina of embedded omroepplayer. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

Copyright

Deze website inclusief de gepubliceerde informatie valt onder het auteurs-, naburig en databankenrecht van Omroepvereniging VPRO. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik overeenkomstig onze gebruiksvoorwaarden, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Omroepvereniging VPRO niet toegestaan.

De gebruiker garandeert over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op door hem/haar ingezonden materiaal te beschikken en vrijwaart de VPRO voor mogelijke aanspraken van derden terzake.

Toepasselijk recht

Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Bescherming Persoonsgegevens

Deze site slaat persoonsgegevens op die vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hieronder kunt u zien welke gegevens wij opslaan en waarvoor deze worden gebruikt.

Wat

Waarvoor

Voor- en achternaam

Om u persoonlijk aan te kunnen spreken en bestellingen op naam af te kunnen leveren.

Adres en woonplaats

Voor het bezorgen van uw bestelling.

Telefoonnummer

Om contact op te kunnen nemen indien er problemen zijn met uw bestelling.

Betaalgegevens

Om betaling van een bestelling af te kunnen ronden of eventueel geld te retourneren.

E-mailadres

Voor het versturen van facturen, bevestigingen van bestellingen en het versturen van nieuwsbrieven.

Voor verdere inzage, aanpassing of verwijderen van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen.

Beveiliging

De beveiliging van deze gegevens wordt gewaarborgd door onze hosting NPO-ICT. Zij garanderen onze data te beveiligen met de beste technische oplossingen die hiervoor beschikbaar zijn.

Verwerking

Wij hebben een verwerkingsovereenkomst opgesteld met degene die werkzaamheden uitvoeren waarbij uw persoonsgegevens worden gebruikt. Hiermee garanderen zij net zo zorgvuldig om te gaan met uw gegevens als wij dat doen.

Hieronder zie je welk bedrijf het om gaat en wat zij precies voor ons doen.

Wie Waarvoor
ActiveAnts Zij verwerken voor ons alle bestellingen en hebben hiervoor het bezorgadres nodig.
Mailchimp Verwerkt uw email adres om zo update berichten te kunnen versturen.
Postcode.nl Voor het aanvullen van uw adresgegevens.