Gerard Reve leest de Avonden

Gerard Reve, aan wie in 2001 de Prijs der Nederlandse Letteren is toegekend, leest zijn meesterwerk uit 1947. Het complete boek, op 8 cd's. Een rijk bezit, goed voor avonden luisterplezier.

Beschikbaarheid: Binnenkort

€ 23,95

Beschrijving

"Bijna 45 jaar nadat de gebeurtenissen in mijn roman 'De Avonden' een aanvang nemen, heb ik mijn nog steeds veel gelezen debuut in zijn geheel voor de radio voorgelezen. Volgens getuigen was het een middag en avond lang 'alsof de tijd stil stond'. In huiskamers, in treinen en bussen, in nederige hutten en luxe paleizen, op postkantoren en in rijdende automobielen luisterde mijn Geliefd Publiek (vaak met het boek in de hand) naar mijn voordracht.
Uur na uur maakten mijn luisteraars de belevenissen van Frits van Egters opnieuw mede. Om met Frits van Egters te spreken: 'Ik vind: je moet luisteren of niet'.
Ik noem dit alles geen toeval. De radio speelt nu eenmaal in 'De Avonden' een belangrijke rol.
Op deze mij tot dankbaarheid stemmende dag dank ik in het bizonder het wonder dat radio heet: de radio die ontelbare mensen, ondanks de soms geduchte afstand, nader tot elkander weet te brengen".
Gerard Reve
Hilversum, Advent 1991

Andere interessante producten